3 càng là việc mà anh em lựa chọn ra 1 số có 3 chữ số và bao gồm đề 3 càng, lô 3 càng. Nếu trúng thưởng thì số tiền mà anh em nhận được chắc chắn sẽ rất lớn, nếu đang thua lỗ thì thậm chí có thể vào bờ ngay lập tức.