Phương pháp nuôi lô khung max 3 ngày an toàn và chắc ăn Nội dung bài viết 1 Nuôi lô khung max 3 ngày là gì? 2 Các hình thức nuôi lô max khung 3 ngày 2.1 Bạch thủ lô nuôi khung max 3 ngày 2.2 Song thủ lô nuôi khung max 3 ngày 2.3