Đánh lô theo phương pháp thống kê tần suất – liệu bạn đã hiểu đúng?