khi-c491c3a1nh-lc3b4-xic3aan-thc3ac-te1bbb7-le1bb87-the1baafng-phe1bba5-thue1bb99c-vc3a0o-cc3a1c-nhc3a0-cc3a1i

Khi đánh lô xiên thì tỷ lệ thắng phụ thuộc vào các nhà cái