Đánh lô 1 ăn bao nhiêu và cách đánh đề 3 càng ăn bao nhiêu

Đánh lô 1 ăn bao nhiêu và cách đánh đề 3 càng ăn bao nhiêu