Xỉu chủ là gì, xỉu chủ miền Nam có mấy loại

Xỉu chủ là gì, xỉu chủ miền Nam có mấy loại